AS-TL1

1-weg Transmissielijn
Freq. Bereik:
Filter:
Versterking:
Kast:
30Hz...20KHz
Actief
Actief
Transmissielijn

AS-TL1

Bij het bouwen van een luidspreker zijn er nogal wat variabelen die men moet meenemen in het ontwerp.

In onze ontwerpfilosofie (+15 jaar toetsen van theorieën aan de praktijk), hebben we ontwerpfouten weten te voorkomen door gebruik te maken van een transmissielijn en een klein front, zodat er geen ongewenste interne reflecties, kleuringen en harmonischen ontstaan. Ons doel ik het verkrijgen van een horizontale weergavekarakteristiek over de gehele bandbreedte die meetbaar is en geen onzorgvuldigheden laat bestaan in het fasegedrag.

Omdat een meer-weg-luidspreker per definitie onoverkomelijke problemen oplevert in de overnamefilters, hebben we gekozen voor een breedbandluidspreker, die fasereinheid garandeert. Beide vloerstaanders fungeren als puntbron. Het kleine front, transmissielijn en breedbandluidspreker zorgen voor een bijna perfecte frequentieresponsiecurve. De uitslag van de driver blijft binnen de marges door de frequentieafhankelijke akoestische belasting.

Een actief correctiefilter en versterker resulteren tenslotte in een responsiecurve met verwaarloosbare afwijking van het ideaal: de horizontale responsiecurve. De karakteristiek van het correctiefilter is hier zo genuanceerd dat er geen deficiënties in het tijdsdomein bestaan.

U kunt nu luisteren naar wat de artiesten u willen laten horen!